Jaroszowicka Góra

kwi 30, 2018 przez

Zalesiony jej masyw wznosi się na wsch. od przełomu Skawy i tworzy samoistną wyspę górską o urozmaiconym układzie, pięknej szacie jodłowo-świerkowej i interesującym widoku na pd. wsch. na Chełm i dalsze szczyty Beskidu Średniego wychodzące spoza niego oraz ku pn. na wzgórza na pn. wsch. od Wadowic — Moczurkę i Draboż. Z Kleczy Górnej. Zn. żółte, ok. 1 /4 g. Ze st. kol. znaki prowadzą na pd. do szosy do Łękawicy, przecinają ją i kierują się do lasu. Najpierw ok. 1 km na pd., a później skręciwszy na pd. zach. dochodzą do zn. czarnych (nr 287) i wraz z nimi na szczyt J aroszowickiej Góry. Z Gorzenia Górnego. Zn. żółte, ok. % g. Z przyst. PKS kierujemy się na wsch., przekraczamy rzekę Skawę, osiągając pd. kraniec wsi Jaroszowice. Stąd podchodzimy na prawo na pd. wsch. miłą leśną drogą .aż na szczyt. Z Zagórza. Zn. czarne, ok. 1 g. Z przyst. kol. idziemy drogą na pn. ok. 1 km, po czym skręcamy na zach. wzdłuż potoczłca, a następnie wychodzimy na otwarte wzgórze. Wszedłszy w las, idziemy szeroką drogą ku pn. ok. 1 1/4 km, po czym skręciwszy na zach. łączymy się ze zn. żółtymi (nr 285) z Kleczy Górnej i wspólnie z nimi na zach. na szczyt. Z Czartaka. Zn. czarne, ok. 3A g. Z przyst. kol. idziemy brzegiem Skawy na pd. do kładki, przekroczywszy rzekę docieramy do osiedla Gołębiówka, a stąd ku pn. leśną drogą na szczyt. Z przyst. kol. Mucharz. Bez znaków, ok. 1 1/4 g. Z przyst. kol. idziemy nad Skawą, którą przekraczamy kładką i dochodzimy na wsch. koło pojedynczych domów, a następnie leśną ścieżką do osiedla Leśniówka, zostawiając z prawej strony wzniesienie Wierzchowiny (506 m). Z osiedla dalej w górę na pn. wsch. do drogi, którą biegną zn. czarne (nr 287) z Zagórza i nimi na szczyt.

Podobne

Tagi