Z Hali Krupowej do Bystrej — główny szlak beskidzki

kwi 27, 2018 przez

Zn. 194 czerwone, ok. 3,5 g. Ze schr. do Cupla, szlakiem opisanym pod nr 193 (ok. 2 g.). Tuż przed Cuplem, od naszych znaków odgałęziają się w lewo zn. zielone do Osielca. W dalszym ciągu za zn. czerwonymi schodzimy w dół na pd. wsch. lasem do potoku i wzdłuż niego na pd. do gajówki, a od niej na wsch. cały czas drogą w pobliżu potoku do drogi kołowej Sidzina — Bystra. Przekraczamy ją przy rozgałęzieniu dróg i zostawiając zn. czerwone, podążające w stronę Jordanowa, przechodzimy most na potoku, a następnie skręcamy na pn. wsch. do przyst. kol. Bystra. 195 Z Bystrej przez Sidzinę. Bez znaków, później zn. zielone, ok. 4,25—4,5 g. Z przyst. kol. drogą na pd. zach. do drogi kołowej, wiodącej do Sidziny. Drogą tą na pd., a następnie na pd. zach. wciąż wzdłuż pot. Bystra w górę doliny przez wieś Bystra i bardzo długą i ludną wieś Sidzina. Wieś ta założona w 1563 r. zwana niegdyś Miłoszowa, ma dawne postępowe tradycje. W 1848 r. powstała tu „Gwardia Ludowa”, w Sidzinie ukrywał się członek rządu powstańczego z 1863 r. Agaton Giller. W czasie okupacji działała tu silna partyzantka polska i radziecka, tu w październiku 1943 r. i w styczniu 1945 r. dokonali hitlerowcy okrutnych pacyfikacji. Idziemy drogą (w centrum wsi wspaniały zabytkowy 700-letni dąb), aż do białej, wpadającej w oczy murowanej kapliczki przydrożnej u rozgałęzienia dróg w lewo do Sidziny Górnej i w prawo w doi. Ciśniawy (ok. 2 g.). Tutaj zaczynają się zn. zielone; przemierzają one najpierw rozległą równinę w kierunku pn.-zach., po czym wiodą w doi. Ciśniawy na zach. pomiędzy Młodą Górą (588 m) z prawej i Plebańską Górą (669 m) z lewej strony. Minąwszy je, przy następnym zbiegu potoków — do Ciśniawy wpływa tu od pn. pot. Kamieński — kierujemy się na pd. zach. w górę doliny, mając od pd. stromo opadające stoki Kiełka (960 m), a od pn. ramię Okrąglicy. W pobliżu Państw. Domu Dziecka, gdzie dolina zmienia dotychczasowy pd.-zach. kierunek na pn.-zach. tworząc Psią Dolinę, skręcamy w prawo i podchodzimy wprost na pn. poprzez otwarty stok z osiedlami, wyżej przez Las Kamieński stromo, aż popod kopę Okrąglicy (1247 m, o właściwej nazwie odnoszącej się do szczytu — Krupowa Hala), gdzie skręcamy w lewo i poprzez halę — już wspólnie ze spotkanymi zn. czerwonymi (nr 194) dochodzimy do schr. na Hali Krupowej. Wariant a. Przez pot. Kamieński, bez znaków. Od wspomnianego wyżej połączenia pot. Kamieńskiego z Ciśniawą kierujemy się w doi. pot. Kamieńskiego (na pn. zach.). Idziemy nią do zbiegu potoków i tutaj zaraz skręcamy w górę (osiedla) na pn. za kierunkiem prawego (w kierunku marszu) potoku. Wiedzie koło niego w górę polankami i lasem stroma ścieżka, która odchylając się nieznacznie w lewo i po pokonaniu dość dużej różnicy wzniesienia (ok. 500 m) wyprowadza na grzbiet między Urwanicą z prawej strony a Okrąglicą (Krupową Halą) z lewej i do zn. czerwonych (nr 194), którymi na Zach. do schroniska. Wariant b. Przez Psią Dolinę. Bez znaków. Od Państw. Domu Dziecka idziemy dalej w głąb doliny, skręcającej ostro na pn. pod Policę i Krupową Halę. Doliną tą żmudnie w górę, skręcając pod koniec przy zbiegu potoczków w prawo aż na halę ze schroniskiem.

Podobne

Tagi